Zonder bakstenen geen huis! Spelenderwijs taal leren voor nieuwkomers

Door: Jo van Gelder, adviseur/consulent taalstimulering BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud workshop:
Ieder van ons wordt wel eens geconfronteerd met kinderen die de Nederlandse taal nauwelijks of nog niet begrijpen, laat staan spreken. Ze hebben tijd nodig om te wennen en zich veilig te voelen. In deze eerste fase is het belangrijk om de meest basale communicatievorm in te zetten in de vorm van ondersteunende gebaren. Later gaat het kind deze gebaren omzetten in gesproken taal. Stapje voor stapje ontwikkelen deze kinderen tools om zich verbaal te uiten.
Deze tools zijn woorden, heel veel woorden.
Woorden worden zinnen en met deze zinnen kunnen kinderen hun gevoelens, wensen kenbaar maken. Later hebben ze taal nodig om succesvol aan het lees- en spellingproces te beginnen.
In de workshop gaan we op een interactieve wijze verkennen hoe deze taalontwikkeling tot stand komt, wat deze kinderen nodig hebben en wat jouw rol als pedagogisch medewerker of leerkracht is.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Weet je: hoe kinderen nieuwe woorden leren en hoe ze kan helpen hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.
Heb je geleerd: wat jouw rol is bij de taalverwerving van nieuwkomers.
Heb je: direct handvatten om het morgen anders te doen.
Heb je: tips gekregen om ouders te betrekken in dit proces.

<< Terug naar het workshopaanbod