Van 2 naar 3; een zachte landing

Door: Lia van Haren, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop
Het ene moment zit je nog in de zandbak en de huishoek. Het volgende moment moet je aan je tafeltje leren rekenen, lezen en schrijven. De overgang van groep 2 naar 3 is voor kleuters groot. Ook voor leerkrachten is de overgang soms lastig. Wat doe je met dat kind dat een extra jaar kleutert, maar dan nog niet klaar is voor de stap naar groep 3? Of die kinderen die na een paar weken in groep 3 al afhaken? Is groep 3 wel klaar voor het kind?
In deze workshop bespreken we de doorgaande lijn in aanbod tussen groep 2 en 3 aan de hand van praktische voorbeelden. We verkennen de mogelijkheden van meer lerend spelen in groep 2 en 3 aan de hand van thematisch werken. Door meer spelelementen in het onderwijs te bouwen krijgen zowel leerkrachten als leerlingen meer plezier in het leren.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Ken je: de leerlijn van spelontwikkeling
Heb je: handvatten gekregen om jouw kinderen meer spelend te laten leren in groep 2 en 3
Weet je: wat de kracht is van thematisch werken
Kijk je: anders naar je collega van groep 2 of 3

<< Terug naar het workshopaanbod