Techniek in de hoek

Door: Gerlie Bremmers, adviseur Jonge Kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud workshop:
In een goed ingerichte ontdekhoek, atelier of bouwhoek kunnen kinderen voortdurend ervaring opdoen met aspecten van natuur, techniek en meetkunde. De door de leerkracht of medewerker ingezette interactiestrategieën zijn van belang om in flow van het spel te blijven en causaal redeneren te stimuleren.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe je techniek, natuurkundige verschijnselen en meetkunde kunt verbinden met het aanbod in je hoeken.
Weet je: hoe je kinderen natuurkundige verschijnselen aan den lijve kunt laten ervaren.
Heb je direct: tips om causaal redeneren te bevorderen

<< Terug naar het workshopaanbod