Op onderzoek met het jonge kind

Door: Lana Goossens, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Ze willen van jongs af aan al weten ‘hoe het zit’ en komen met vragen. Hoe ontstaat een regenboog? Hoe werkt zeep? Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te ontdekken. Met onderzoekend spelen werken kinderen aan hun onderzoekende houding, leren ze vragen te formuleren en deze met verschillende vaardigheden op te lossen. Maar, wat verstaan we nu eigenlijk onder onderzoekend en ontwerpend spelen? Wat leren jonge kinderen daarvan? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat vraagt het van jou als leerkracht? Met deze vragen gaan we tijdens de workshop aan de slag.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat het belang is van onderzoekend en ontwerpend spelen, wat we hieronder verstaan en hoe de didactiek van onderzoekend en ontwerpend spelen eruit ziet.
Weet je: hoe onderzoekend leren en spelen er in de praktijk uit kan zien.
Heb je direct: praktische tips gekregen die je helpen om onderzoekend en ontwerpend spelen vorm te geven in en buiten de klas.

<< Terug naar het workshopaanbod