Ik begrijp het helemaal! Begrijpend luisteren voor jonge kinderen

Door: Isa Claassens, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop
Leerkrachten lezen vaak (interactief) voor. Maar wordt er ook gericht aandacht besteed aan begrijpend luisteren? Begrijpend luisteren is een voorloper van het begrijpend leesproces, dat in de hogere leerjaren van het basisonderwijs veel aandacht krijgt. Het is belangrijk om met jonge kinderen al te werken aan verhaalbegrip afgestemd op niveau. Tijdens deze workshop beoordelen de deelnemers aan de hand van een aantal criteria met elkaar welke boeken en teksten geschikt zijn voor begrijpend luisteren bij jonge kinderen. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van het gebruik van moeilijke teksten, het stellen van vragen op een hoger denkniveau en het oefenen van leesstrategieën met jonge kinderen.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat de doelen van begrijpend luisteren zijn.
Weet je: hoe je verhaalbegrip en kritisch luisteren bij jonge kinderen kunt stimuleren en wat voor verschillende vragen je daarvoor kunt gebruiken.
Heb je direct: handvatten voor kinderen die dreigen uit te vallen of die juist meer uitdaging nodig hebben.

<< Terug naar het workshopaanbod