Over BCO

Over BCO

BCO Onderwijsadvies adviseert gemeenten, scholen, schoolbesturen en kindercentra bij veranderingen. We trainen en begeleiden professionals in de voorschoolse instellingen, het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Het werkgebied van BCO Onderwijsadvies is Limburg, Zuid- Oost Noord- Brabant en een deel van Gelderland.

Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is onze gezamenlijke opgave.
BCO ondersteunt bij visie- en beleidsontwikkeling, de uitwerking daarvan in de praktijk en activiteiten op het gebied van (specifieke) zorg voor kinderen. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor uw persoonlijke ontwikkeling. Een scholing volgen levert weer nieuwe inspiratie op voor vernieuwing en verbetering. Onze adviseurs volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet en zetten graag hun expertise in ter ondersteuning.

Logo BCO