Torens, poorten en bruggen in de bouwhoek

Door: Gerlie Bremmers, adviseur Jonge Kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud workshop:
In een goed ingerichte bouwhoek kunnen kinderen voortdurend ervaring opdoen met aspecten van meten en meetkunde. Maar ook rollenspel kan volop in de bouwhoek gespeeld worden. Tijdens de workshop word je geïnspireerd om aan de slag te gaan met construeren en meten in de bouwhoek en op de bouwtafel.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: welke tussendoelen van Meten en Meetkunde aan bod komen bij het spelen met torens, bruggen en poorten.
Weet je: hoe je het werken met bouwondergronden kunt stimuleren op de bouwtafel of de vertelspeeltafel.
Heb je direct: handvatten om morgen mee aan de slag te gaan.
Heb je: tips gekregen om ouders te betrekken in dit proces.

<< Terug naar het workshopaanbod

Techniek in de hoek

Door: Gerlie Bremmers, adviseur Jonge Kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud workshop:
In een goed ingerichte ontdekhoek, atelier of bouwhoek kunnen kinderen voortdurend ervaring opdoen met aspecten van natuur, techniek en meetkunde. De door de leerkracht of medewerker ingezette interactiestrategieën zijn van belang om in flow van het spel te blijven en causaal redeneren te stimuleren.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe je techniek, natuurkundige verschijnselen en meetkunde kunt verbinden met het aanbod in je hoeken.
Weet je: hoe je kinderen natuurkundige verschijnselen aan den lijve kunt laten ervaren.
Heb je direct: tips om causaal redeneren te bevorderen

<< Terug naar het workshopaanbod

Koken met kleuters

Door: Pauline Hilbers, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
Tijdens de workshop bereiden we een eenvoudig recept en praten we met elkaar over de ervaringen die je daarbij opdoet. Naderhand gaan we in op de doelen waaraan we gewerkt hebben en verkennen we de vele mogelijkheden.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Weet je: hoe betekenisvol het voor kinderen is om zelf een kookboek te maken.
Weet je: hoe je een recept kunt omzetten naar een leesbaar recept voor kinderen.
Heb je ervaren: hoe recepten maken en koken/bakken bijdraagt aan de totale ontwikkeling van het kind met het accent op beginnende geletterdheid en rekenen.
Heb je tips gekregen: voor leuke en eenvoudige recepten voor kinderen.
Heb je tips gekregen: om ouders te betrekken bij deze activiteit.

<< Terug naar het workshopaanbod

Wat je nog niet wist… over de Presenter

Door: Gert Custers, adviseur BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
In elk lokaal is tegenwoordig wel een digibord of touchscreen te vinden en wordt de Presenter vaak ingezet om activiteiten te ondersteunen. Het maken van annotaties en het invoegen van afbeeldingen en filmpjes is voor de meeste leerkrachten gesneden koek, maar de Presenter kent mogelijkheden die in het onderwijs nog nauwelijks benut worden.
In deze praktische workshop onderzoeken we samen de eindeloze mogelijkheden van de Presenter. Zo behandelen we onder meer het werken met schermafbeeldingen, de open memory, de interactieve i en het toevoegen van geluiden aan afbeeldingen.
Let op: Neem voor deze workshop zelf een laptop mee en zorg ervoor dat je een werkend Presenteraccount hebt.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Weet je: hoe je het werken met de Presenter nog efficiënter en effectiever kan laten verlopen.

<< Terug naar het workshopaanbod

Werken aan zelfsturing bij jonge kinderen

Door: Lia van Haren, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
Je kent ze wel, van die kinderen die niet lang op hun stoel kunnen blijven zitten en die telkens enthousiast iets willen vertellen. Kinderen die niet weten wat ze moeten doen of die aan je vragen: ‘Hoe moet ik dat doen?’ Kinderen die maar rond lopen terwijl anderen al gaan spelen. Kinderen die amper bij hun spel kunnen blijven.
Hoe helpen we deze kinderen verder? Wat hebben deze kinderen van ons nodig?
Het antwoord vinden we in zelfsturing. Ofwel stimulering van de executieve functies. Hiermee kun je al heel vroeg starten en ….een leven lang doorgaan.
In deze workshop verkennen we de executieve functies door ze zelf te ervaren en naar je eigen gedrag te kijken. Dat is de basis van waaruit we zelfsturing van jonge kinderen in de groep positief kunnen stimuleren.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Ken je: de betekenis van zelfsturing (executieve functies) en het belang ervan.
Heb je: het gebruik van enkele executieve functies zelf ervaren.
Weet je: hoe je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van zelfsturing bij kinderen.
Kijk je: anders naar gedrag van kinderen in de groep.

<< Terug naar het workshopaanbod

De doelenmuur voor jonge kinderen

Door: Pauline Hilbers, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
Hoe kun je kinderen al op jonge leeftijd betrekken bij hun eigen leerproces? Hoe geef je aan kinderen meer eigenaarschap over wat ze willen leren? In deze workshop worden voorbeelden gegeven van het werken met een doelenmuur om richting te geven aan opbrengstbewust handelen.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je: concrete handvatten en tips ontvangen om gericht aan de slag te gaan in je groep om te doelen stellen met jonge kinderen en dit visueel te maken.

<< Terug naar het workshopaanbod

Gesprekken met kinderen

Door: Jo van Gelder, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud workshop:
Wie heeft er niet genoten van “Praatjesmakers” met Jochem van Gelder? Wat maakte deze gesprekken met kinderen nu zo interessant en grappig?
Door goede gesprekken krijg je een brede kijk op wat kinderen echt bezig houdt. Als je goed kijkt en luistert naar kinderen en je praat hierover, weet je als professional hoe een kind zich ontwikkelt en wat kinderen nodig hebben om hun eigen ontwikkeling te sturen. Door goede onderzoeksvragen te stellen geven kinderen zelf aan wat, hoe en wanneer ze willen leren.
Door goed naar kinderen te kijken en hierover het gesprek aan te gaan, zullen kinderen zich competent voelen, het gevoel krijgen gezien en gewaardeerd te worden. Voor kinderen die nog moeite hebben met het voeren van gesprekken kun je het maken van ontwikkelverhalen inzetten die jou en het kind helpen om de ontwikkeling te begrijpen, te volgen en te bevorderen.
We gaan in deze workshop op zoek naar de technieken die kun je inzetten om goede gesprekken met kinderen te voeren.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat het belang is van (ontwikkel)gesprekken en hoe je ze kunt inzetten om de ontwikkeling van kinderen te begrijpen, te volgen en te stimuleren.
Weet je: hoe je een gesprek visueel kunt maken.
Weet je: wat je als professional nodig hebt om goede gesprekken met kinderen te voeren.
Heb je: tools in handen om morgen aan de slag te gaan.

<< Terug naar het workshopaanbod

Op onderzoek met het jonge kind

Door: Lana Goossens, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Ze willen van jongs af aan al weten ‘hoe het zit’ en komen met vragen. Hoe ontstaat een regenboog? Hoe werkt zeep? Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te ontdekken. Met onderzoekend spelen werken kinderen aan hun onderzoekende houding, leren ze vragen te formuleren en deze met verschillende vaardigheden op te lossen. Maar, wat verstaan we nu eigenlijk onder onderzoekend en ontwerpend spelen? Wat leren jonge kinderen daarvan? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat vraagt het van jou als leerkracht? Met deze vragen gaan we tijdens de workshop aan de slag.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat het belang is van onderzoekend en ontwerpend spelen, wat we hieronder verstaan en hoe de didactiek van onderzoekend en ontwerpend spelen eruit ziet.
Weet je: hoe onderzoekend leren en spelen er in de praktijk uit kan zien.
Heb je direct: praktische tips gekregen die je helpen om onderzoekend en ontwerpend spelen vorm te geven in en buiten de klas.

<< Terug naar het workshopaanbod

Yes, we can! Jonge kinderen leren Engels

Door: Isa Claassens, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
De afgelopen jaren zijn veel scholen gestart met het aanbieden van de Engelse taal in groep 1. Welke argumenten hebben scholen daarvoor? Op welke leeftijd kun je het beste een taal leren? Hoe pak je het aan? En moet je dan als leerkracht heel goed Engels spreken?
In deze workshop kom je erachter wat er al bekend is over Engels in het basisonderwijs. Daarnaast gaan we samen een Engelse les ervaren en krijg je veel praktische tips voor werkvormen, spelletjes, boeken en verschillende bronnen, waarmee je morgen aan de slag kan in je eigen groep.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat er bekend is over Engels in het basisonderwijs en heb je kort een Engelse les ervaren.
Weet je: hoe je zelf een Engelse activiteit kan ontwerpen.
Heb je direct: allerlei praktische tips voor werkvormen, spelletjes en boeken waarmee je direct in je groep aan de slag kunt.

<< Terug naar het workshopaanbod

De lees- en schrijfhoek opnieuw bekeken

Door: José Hillen, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
De lees- en schrijfhoek zijn hoeken in een kleutergroep of groep 3 waar de tussendoelen van beginnende geletterdheid op een betekenisvolle manier gestimuleerd kunnen worden. Hoe zorg je ervoor dat deze hoeken levend en actueel blijven? Kortom, hoe zorg je ervoor dat kinderen er dolgraag spelen?
In deze workshop krijg je veel tips en praktische voorbeelden om de lees- en schrijfhoek spannender te maken. Bijvoorbeeld met een speciale leesbril of de leeskoffer. Kleine inspirerende voorbeelden om jou en de kinderen weer te inspireren in het lees- en schrijfproces.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe je de lees- en schrijfhoek actueel en betekenisvol maakt en houdt.
Heb je: praktische tips gekregen om spel te verbinden aan de schrijfhoek.

<< Terug naar het workshopaanbod