“Werk je mee of ben je tegen, als een baasje of verlegen?”

Door: Gemmie Derksen, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud:
In deze workshop gaan we in op sociale vaardigheden van jonge kinderen gezien vanuit de Interactiewijzer. De Interactiewijzer is een preventief programma voor peuters en kleuters om de kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Uitgangspunt is dat jonge kinderen zich nog niet zo goed kunnen ‘verplaatsen in de ander’, maar dat ze wel in ontwikkeling zijn. Jonge kinderen kunnen in hun ontwikkeling geholpen worden door gedrag aan hen te benoemen, het laten herkennen in verschillende situaties en ook gedrag waar nodig te leren toepassen. Dat gebeurt met allerlei ‘poppies’.

Opbrengsten:
Na deze workshop:
– Heb je geleerd hoe de interactietheorie is uitgewerkt in een programma voor jonge kinderen.
– Weet je hoe je preventief aan de sociale vaardigheden kunt werken met peuters en kleuters.
– Heb je direct handvatten om kinderen gedragsalternatieven aan te bieden.

Kinderen leren impliciet vanuit hun eigen belevingswereld:

“Ik bén niet zo, Ik dóe zo, En ik kan het dus ook ánders doen!”

<< Terug naar het workshopaanbod