“Juf, ik wil een boekje maken” – Werken met kindportfolio’s

Door: Jo van Gelder, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
Met een portfolio kunnen kinderen hun competenties en talenten laten zien. Ze worden actief betrokken bij het leerproces en leren hierop reflecteren. Bij de peuters verzamelen we foto’s van maaksels, spel in diverse hoeken en door de pedagogisch medewerkster geschreven anekdotes.
Vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering verzamelen kinderen zo hun opgedane speel-leerervaringen. Ze spelen een actieve rol en vertellen hun eigen verhaal. Zo maken ze hun ontwikkeling zichtbaar maken en versterken ze eigenaarschap van hun leer/ontwikkelproces.
Het portfolio begint met een ik-deel. Elk schooljaar groeit dit ik-deel, zodat aan het einde van de basisschool een overzicht is ontstaan hoe het kind zich door alle schooljaren ontwikkeld heeft.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat het belang is van het werken met kindportfolio’s.
Weet je: hoe je samen met het kind een portfolio kunt aanleggen en hem/haar kunt helpen zijn/haar eigen ontwikkeling onder woorden te brengen
Heb je: tools in handen om morgen aan de slag te gaan.

<< Terug naar het workshopaanbod