Creatief in het atelier

Door: Gerlie Bremmers, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
De maatschappij vraagt van volwassenen steeds meer creativiteit en originaliteit. Vernieuwingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op en we leiden kinderen op voor banen die nu nog niet eens bestaan.
Het is dus zaak het creatieve denken van kinderen vanaf het allereerste begin te stimuleren. Hoe kunnen we zorgen dat kinderen zich vrij voelen, alle mogelijkheden van materialen ontdekken en ervaren? Hoe kunnen we jonge kinderen actief laten leren? In het atelier!

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe de ontwikkeling van kinderen in de omgang met diverse materialen verloopt en hoe je deze ontwikkeling op stimulerende wijze kunt begeleiden.
Weet je: hoe je een atelier en exploratiebakken kunt inrichten en het spel van de kinderen in deze hoek kunt bevorderen.
Heb je: ideeën voor creatieve activiteiten met diverse (ongevormde) materialen in je groep.

<< Terug naar het workshopaanbod