Bewegend leren?!

Door: Lia van Haren, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
De eerste stapjes van een kind zijn voor veel ouders reden voor een feestje. Een kleine overwinning op de zwaartekracht; een grote sprong naar zelfstandigheid. Met 2,5 jaar gaat het kind naar de (voor)school en spreekt de juf of meester ineens vermanend: ‘Blijf nou eens zitten!’ Hoe kan dat nu…?! Bewegen vinden we toch belangrijk en gezond?
Laten we stoppen kinderen zich te laten aanpassen aan onze onderwijsvorm, maar laten we de onderwijsvorm aanpassen aan de kinderen. De positieve effecten van bewegend leren vragen om onderwijs waarin de kinderen fysiek in beweging kunnen zijn. Samen verkennen we de mogelijkheden van en de vragen bij bewegen binnen het aanbod. En het mooie is: wanneer we goed gaan kijken, zien we dat het helemaal niet zo ingewikkeld is!

Opbrengst workshop:
Na deze workshop:
Zie je: het belang en de effecten van bewegend leren in het onderwijs
Ga je: zelf bewuster bewegen!
Ga je: meer bewegingsruimte voor de kinderen en jezelf creëren in je aanbod

<< Terug naar het workshopaanbod