De doelenmuur voor jonge kinderen

Door: Elke Daalmans, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
Hoe kun je kinderen al op jonge leeftijd betrekken bij hun eigen leerproces? Hoe geef je aan kinderen meer eigenaarschap over wat ze willen leren? In deze workshop worden voorbeelden gegeven van het werken met een doelenmuur om richting te geven aan opbrengstbewust handelen.

Opbrengst workshop:
Na deze workshop:
Heb je: concrete handvatten en tips ontvangen om gericht aan de slag te gaan in je groep om te doelen stellen met jonge kinderen en dit visueel te maken.

<< Terug naar het workshopaanbod

Creatief in het atelier

Door: Gerlie Bremmers, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
De maatschappij vraagt van volwassenen steeds meer creativiteit en originaliteit. Vernieuwingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op en we leiden kinderen op voor banen die nu nog niet eens bestaan.
Het is dus zaak het creatieve denken van kinderen vanaf het allereerste begin te stimuleren. Hoe kunnen we zorgen dat kinderen zich vrij voelen, alle mogelijkheden van materialen ontdekken en ervaren? Hoe kunnen we jonge kinderen actief laten leren? In het atelier!

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe de ontwikkeling van kinderen in de omgang met diverse materialen verloopt en hoe je deze ontwikkeling op stimulerende wijze kunt begeleiden.
Weet je: hoe je een atelier en exploratiebakken kunt inrichten en het spel van de kinderen in deze hoek kunt bevorderen.
Heb je: ideeën voor creatieve activiteiten met diverse (ongevormde) materialen in je groep.

<< Terug naar het workshopaanbod

“Juf, ik wil een boekje maken” – Werken met kindportfolio’s

Door: Jo van Gelder, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
Met een portfolio kunnen kinderen hun competenties en talenten laten zien. Ze worden actief betrokken bij het leerproces en leren hierop reflecteren. Bij de peuters verzamelen we foto’s van maaksels, spel in diverse hoeken en door de pedagogisch medewerkster geschreven anekdotes.
Vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering verzamelen kinderen zo hun opgedane speel-leerervaringen. Ze spelen een actieve rol en vertellen hun eigen verhaal. Zo maken ze hun ontwikkeling zichtbaar maken en versterken ze eigenaarschap van hun leer/ontwikkelproces.
Het portfolio begint met een ik-deel. Elk schooljaar groeit dit ik-deel, zodat aan het einde van de basisschool een overzicht is ontstaan hoe het kind zich door alle schooljaren ontwikkeld heeft.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat het belang is van het werken met kindportfolio’s.
Weet je: hoe je samen met het kind een portfolio kunt aanleggen en hem/haar kunt helpen zijn/haar eigen ontwikkeling onder woorden te brengen
Heb je: tools in handen om morgen aan de slag te gaan.

<< Terug naar het workshopaanbod

Bewegend leren?!

Door: Lia van Haren, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
De eerste stapjes van een kind zijn voor veel ouders reden voor een feestje. Een kleine overwinning op de zwaartekracht; een grote sprong naar zelfstandigheid. Met 2,5 jaar gaat het kind naar de (voor)school en spreekt de juf of meester ineens vermanend: ‘Blijf nou eens zitten!’ Hoe kan dat nu…?! Bewegen vinden we toch belangrijk en gezond?
Laten we stoppen kinderen zich te laten aanpassen aan onze onderwijsvorm, maar laten we de onderwijsvorm aanpassen aan de kinderen. De positieve effecten van bewegend leren vragen om onderwijs waarin de kinderen fysiek in beweging kunnen zijn. Samen verkennen we de mogelijkheden van en de vragen bij bewegen binnen het aanbod. En het mooie is: wanneer we goed gaan kijken, zien we dat het helemaal niet zo ingewikkeld is!

Opbrengst workshop:
Na deze workshop:
Zie je: het belang en de effecten van bewegend leren in het onderwijs
Ga je: zelf bewuster bewegen!
Ga je: meer bewegingsruimte voor de kinderen en jezelf creëren in je aanbod

<< Terug naar het workshopaanbod

De lees- en schrijfhoek opnieuw bekeken

Door: José Hillen, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals kleutergroepen en groep 3

Inhoud workshop:
De lees- en schrijfhoek zijn hoeken in een kleutergroep of groep 3 waar de tussendoelen van beginnende geletterdheid op een betekenisvolle manier gestimuleerd kunnen worden. Hoe zorg je ervoor dat deze hoeken levend en actueel blijven? Kortom, hoe zorg je ervoor dat kinderen er dolgraag spelen? In deze workshop krijg je veel tips en praktische voorbeelden om de lees- en schrijfhoek spannender te maken. Bijvoorbeeld met een speciale leesbril of de leeskoffer. Kleine inspirerende voorbeelden om jou en de kinderen weer te inspireren in het lees- en schrijfproces.

Opbrengst workshop
Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe je de lees- en schrijfhoek actueel en betekenisvol maakt en houdt.
Heb je: praktische tips gekregen om spel te verbinden aan de schrijfhoek.

<< Terug naar het workshopaanbod

Spelen en leren met voelbeest HAP

Door: Gerlie Bremmers, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud:
Maak kennis met HAP! HAP (een voelbeest dat u zeer gemakkelijk zelf kunt maken) neemt u tijdens deze workshop mee in zijn wereld van speelse activiteiten. HAP houdt van activiteiten met nieuw te leren woorden en is dolgraag bezig met beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Hij kent heel veel spelletjes! HAP kan niet wachten om zijn wereld aan u te laten zien! Komt u kennismaken met HAP?

Opbrengsten:

Na deze workshop:
Heb je geleerd: hoe je met een speelfiguur woordenschatspelletjes en 5 minuten activiteiten rondom beginnende geletterdheid en gecijferdheid kunt aanbieden
Heb je geleerd: hoe je met een speelfiguur woordenschatspelletjes en 5 minuten activiteiten rondom beginnende geletterdheid en gecijferdheid kunt aanbieden
Weet je: hoe je zelf een HAP kunt maken en hoe je ermee kunt spelen.- Heb je ideeën: voor spelletjes en oefeningen die je morgen in de klas kunt toepassen.

<< Terug naar het workshopaanbod

“Werk je mee of ben je tegen, als een baasje of verlegen?”

Door: Gemmie Derksen, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud:
In deze workshop gaan we in op sociale vaardigheden van jonge kinderen gezien vanuit de Interactiewijzer. De Interactiewijzer is een preventief programma voor peuters en kleuters om de kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Uitgangspunt is dat jonge kinderen zich nog niet zo goed kunnen ‘verplaatsen in de ander’, maar dat ze wel in ontwikkeling zijn. Jonge kinderen kunnen in hun ontwikkeling geholpen worden door gedrag aan hen te benoemen, het laten herkennen in verschillende situaties en ook gedrag waar nodig te leren toepassen. Dat gebeurt met allerlei ‘poppies’.

Opbrengsten:
Na deze workshop:
– Heb je geleerd hoe de interactietheorie is uitgewerkt in een programma voor jonge kinderen.
– Weet je hoe je preventief aan de sociale vaardigheden kunt werken met peuters en kleuters.
– Heb je direct handvatten om kinderen gedragsalternatieven aan te bieden.

Kinderen leren impliciet vanuit hun eigen belevingswereld:

“Ik bén niet zo, Ik dóe zo, En ik kan het dus ook ánders doen!”

<< Terug naar het workshopaanbod

Boeiend gedrag, kom maar op!

Door: Gemmie Derksen, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen
De workshop is bedoeld voor iedereen die een kind met boeiend gedrag in zijn groep heeft.

Inhoud:
Je kent ze wel en hebt ze vast wel eens in je groep gehad: de hele drukke kinderen, de kinderen die snel boos zijn en grensoverschrijdend gedrag laten zien. Of juist heel stil en teruggetrokken zijn. Dat noemen wij boeiend gedrag! Wanneer is dit gedrag niet meer leeftijdsadequaat en hoe kun je er mee omgaan? Door te blijven kijken wat er wel goed gaat, zie je kansen om de ontwikkeling te blijven stimuleren en kunnen deze kinderen je wel eens enorm gaan verrassen!

Opbrengsten:
Na deze workshop:
Weet je: hoe je het boeiende gedrag kunt koppelen aan een handelingsgerichte hulpvraag.
Weet je: hoe de gedragspiramide met de boeiende gedragsvarianten in elkaar zit.
Heb je: handvaten gekregen om te kijken naar wat er goed gaat en dit te koppelen aan handelingsgerichte acties om er meer van te zien.
Heb je: praktische tips en activiteiten gekregen, die je morgen al kunt gebruiken in de praktijk.

<< Terug naar het workshopaanbod

Doe mee(r) met muziek

Door: Gert Custers, adviseur Innofun en BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen, groep 3

Inhoud workshop:
Het is bekend dat muziek maken niet alleen erg leuk is, maar je ook slimmer maakt. Muziek is echter meer dan een liedje zingen. In deze workshop leer je hoe je op een goede wijze een liedje aanleert en naast het maken van muziek ook de andere muziekdomeinen aandacht kunt geven. Met de opgedane kennis en ideeën kun je direct aan de slag in jouw groep.
P.S. Ook (juist) voor professionals die denken niet te kunnen zingen!

<< Terug naar het workshopaanbod

Gesprekken met kinderen

Door: Jo van Gelder, adviseur jonge kind BCO Onderwijsadvies
Doelgroep: Professionals peuter- en kleutergroepen

Inhoud workshop:
Wie heeft er niet genoten van “Praatjesmakers” met Jochem van Gelder? Wat maakte deze gesprekken met kinderen nu zo interessant  en grappig?
Door goede gesprekken krijg je een brede kijk op wat kinderen echt bezig houdt. Als je goed kijkt en luistert naar kinderen en je praat hierover, weet je als professional hoe een kind zich ontwikkelt en wat kinderen nodig hebben om hun eigen ontwikkeling te sturen. Door goede onderzoeksvragen te stellen geven kinderen zelf aan wat, hoe en wanneer ze willen leren.
Door goed naar kinderen te kijken en hierover het gesprek aan te gaan, zullen kinderen zich competent voelen, het gevoel krijgen gezien en gewaardeerd te worden. Voor kinderen die nog moeite hebben met het voeren van gesprekken kun je het maken van ontwikkelverhalen inzetten die jou en het kind  helpen om de ontwikkeling te begrijpen, te volgen en te bevorderen.
We gaan in deze workshop op zoek naar de technieken die kun je inzetten om goede gesprekken met kinderen te voeren.

Opbrengst workshop:
Na deze workshop:
Heb je geleerd: wat het belang is van (ontwikkel)gesprekken en hoe je ze kunt inzetten om de ontwikkeling van kinderen te begrijpen, te volgen en te stimuleren.
Weet je: hoe je een gesprek visueel kunt maken.
Weet je: wat je als professional nodig hebt om goede gesprekken met kinderen te voeren.- Heb je: tools in handen om morgen aan de slag te gaan.

<< Terug naar het workshopaanbod